Podrobnosti záznamu

Název
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
Údaj o odpovědnosti
    Karel Kirchner, Antonín Ivan, František Hubatka, Slavomír Nehyba
Další názvy
    Landforms of the eastern margin of the Podyjí National Park
Autor
    Hubatka, František
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 21-23
Rok
    1999
Poznámky
    3 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    etchplén
    geomorfologie
    karpatská neogenní předhlubeň
    kontrola tektonická
    miocén
    morfogeneze
    národní park
    ochrana přírody
    profil geofyzikální
    radar zemní
    sedimenty klastické
    zvětrávání
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Konice (Znojmo)
    Znojmo
Klíčové slovo
    33-24
    34-11
    Hnanice
    Národního
    Okraje
    Parku
    Podyjí
    Reliéf
    Východního
    Znojmo
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012