Podrobnosti záznamu

Název
    Relic of Cretaceous surf-gravels with redbrown loam in clefts of a lydite cliff at Minice-village
Další názvy
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)