Podrobnosti záznamu

Název
    Relics of the pre-Miocene weathering products in the quarry Hády (Brno)
Další názvy
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)