Podrobnosti záznamu

Název
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek
Další názvy
    Relict of river terrace in the gas pipe trench at Tobolka in the Bohemian Karst
Autor
    Cílek, Václav, jr.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 23
Strany
    s. 59-64
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Ke zpracování zapůjčil P.Budil
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Předmětová skupina
    Barrandien
    kras
    křída
    litologie
    metamorfika
    migmatit
    pramen
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
Geografické jméno
    Český kras
    ČR-Čechy
    Koněprusy (Beroun)
    Tobolka (Beroun)
Klíčové slovo
    Českém
    Koněprus
    Krasu
    Nedaleko
    Plynovodu
    Relikty
    říční
    Terasy
    Tobolky
    Výkopu
Abstrakt (anglicky)
   The complex set of clays, silicified clays, sands, sandstones and fluviale sediments was discovered south of the Tobolský hill (Koněprusy area, Bohemian Karst). It is supposed that large, now filled system of paleosinks or karst valley existed on the contact of karst and non-karst Paleozoic rocks. It probably represented important gravitational trap for elsewhere erroded sediments and the same time the clayey infilling of the karst depression helped to preserve the pebbles of otherwise exotic rocks such as epidotised migmatite or metamorphosed graphitic shales resembling Lečice Member of the Upper Proterozoic. The most rpobable source area seems to be located in the Příbram region around Litavka catchment area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 11. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012