Podrobnosti záznamu

Název
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
Údaj o odpovědnosti
    David Buriánek, Zdeněk Dolníček
Další názvy
    Relics of the pre-Miocene weathering products in the quarry Hády (Brno)
Autor
    Buriánek, David
    Dolníček, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 23-24
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 2 tab., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    karpatská neogenní předhlubeň
    konglomerát
    miocén
    oblast snosová
    štěrk
    těžké minerály
    valoun
    zvětrávání
Geografické jméno
    Brno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    24-32
    Brno
    Hádech
    Lomu
    Předmiocenních
    Relikty
    Zvětralin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012