Podrobnosti záznamu

Název
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
Údaj o odpovědnosti
    V. Janoušek, A. Gerdes, S. Vrána a F. Finger
Autor
    Finger, Friedrich
    Gerdes, Axel
    Janoušek, Vojtěch
    Vrána, Stanislav, 1936-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Strany
    s. 56
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.2
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    datování U/Pb
    devon-svrchní
    granulit
    horniny plutonické
    karbon-spodní
    konference
    křemenný diorit
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    neodym
    ortorula
    petrogeneze
    složení alkalicko-vápenaté
    složení mafické
    stroncium
    středočeský pluton
    vrásnění variské
    železnohorský pluton
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    
    Devonského
    Karbonského
    Kůře
    Magmatického
    Oblouku
    Pozdně
    Raně
    Relikty
    Středoevropských
    Variscid
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012