Podrobnosti záznamu

Název
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Hovorka, Štefan Méres
Další názvy
    Relics of high-grade metamorphics in Tatroveporic crystalline of the West Carpathians
Autor
    Hovorka, Dušan
    Méres, Štefan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 3
Strany
    s. 193-201
Rok
    1989
Poznámky
    5 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    horniny vzniklé metamorfózou bazických hornin
    metamorfní pochody
    migmatity, perlové ruly
    prekambrium
    Slovenské rudohorie
Klíčové slovo
    Karpát
    Kryštaliniku
    Metamorfitov
    Relikty
    Tatroveporickom
    Vysokostupňových
    Západných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012