Podrobnosti záznamu

Název
    Remarks on evolution of deep-seated translational landslides in the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Autor
    Baroň, I.
    Jánoš, Vít
    Kašperáková, D.
    Klimeš, Jan
    Novotný, R.
    Stemberk, Josef
Konference
    EGU General Assembly 2007 (15.04.2007-20.04.2007 : Vídeň, Rakousko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Geophysical Research Abstracts. 9
Poznámky
    Projekt: GA205/05/2770, GA ČR
    Překlad názvu: Poznámky k evoluci hlubokých svahových deformací slezského příkrovu, Vnější západní Karpaty (Česká republika)
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    Carpathians
    deep-seated landslide
    translational landslides
Klíčové slovo
    Carpathians
    Czech
    Deep-seated
    Evolution
    Landslides
    Nappe
    Outer
    Remarks
    Republic
    Silesian
    Translational
    Western
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012