Podrobnosti záznamu

Název
    Remnants of old workings on Javorský vrch hill. Studies on history of mining
Další názvy
    Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu