Podrobnosti záznamu

Název
    Removal of AsV, CrVI, and VV from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent
Údaj o odpovědnosti
    F. Kovanda, E. Kovácsová, David Koloušek
Další názvy
    15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Brno, September 6-10, 1998 - Proceedings (Variant.)
Autor
    Koloušek, David
    Kovácsová, E.
    Kovanda, F.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Svazek/č.
    Vol. 28-29
Strany
    p. 155-164
Rok
    1998-1999
Poznámky
    4 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Předmětová skupina
    arzén
    chróm
    fosforečnany
    hydratace
    hydrotalkit
    iontová výměna
    mineralogie experimentální
    sorpce
    vanad
Klíčové slovo
    AsV
    Calcined
    CrVI
    Hydrotalcite
    Regeneration
    Removal
    Solutions
    Sorbent
    Used
    VV
Abstrakt (anglicky)
   The removal of arsenate, chromate, and vanadate from water solutions by hydrotalcite calcined at 350-550 °C was studied. The initial anion concentration was 0.002 mol 1-1. The sorption isotherms were measured at 20 °C and neutral pH solutions. The Langmuir adsorption isotherm was used for the sorption capacity evaluation. he ability of calcined hydrotalcite for the anion removal from solution decreased in order vanadate-arsenate-chromate. The sorbed anions were released by anion exchanged in a carbonate containing solution and the hydrotalcite after next cation-anion exchange gradually reduced the absorption capacity of calcited hydrotalcite. The sorption capacity decreased by 50% after the first two cycles but it did not change significantly in the further cycles. When chromate anions were absorbed, the decrease of sorption capacity was not observed during repeated calcination-rehydration-anion exchange cycles.
   The change of the sorption capacity was influenced by the ability of calcined hydrotalcite to regenerate the layered crystal structure during the rehydration process
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012