Podrobnosti záznamu

Název
    Renesancia problému predhorskej zonálnosti pôd (prírodného prostredia) v nížinách Slovenska
Údaj o odpovědnosti
    Ľudovít Mičian, Zoltán Bedrna
Další názvy
    Renaissance of the Problem of Foothilly Soil Zonality [Natural Environment] in Slovakia's Lowlands
Autor
    Bedrna, Zoltán
    Mičian, Ľudovít
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 3
Strany
    s. 251-263
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Předmětová skupina
    klimatologie
    pedologie
    půdy
    reliéf
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Nížinách
    Predhorskej
    Prírodného
    Problému
    Prostredia
    Renesancia
    Slovenska
    Zonálnosti
Abstrakt (česky)
   Článek je diskusním příspěvkem k otázce zonálnosti půd nížinných pahorkatin na Slovensku a v celé středoevropské oblasti. Výsledky výzkumu v Nitranské pahorkatině porovnává s výzkumy v podobných regionech, např. v jv. předhůří Východních Alp (Haase 1978). Paleohydromorfní charakter černozemí je ve střední Evropě nepravděpodobný, jsou výsledkem vývoje v chladné stepi. Sled půd černozem - ilimerizovaná půda - pseudoglej je zákonitý, závislý v největší míře na růstu humidity směrem k pohoří. Jde tedy o předhorskou zonálnost ve smyslu G.Hasseho, která je výsledkem kombinace klimasekvencí a litosekvencí. Autoři odmítají negaci vlivu klimatu na půdy nížinných pahorkatin Slovenska.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012