Podrobnosti záznamu

Název
    Rentgenogramy apatitu z lokalit Dobřejovice, Mirkovice a Opalice
Údaj o odpovědnosti
    Michal Hušák
Další názvy
    The X-ray diffraction analysis of apatite from Dobřejovice, Mirkovice and Opalice
Autor
    Hušák, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 30, č. 3
Strany
    s. 87-89
Rok
    1990
Poznámky
    3 tab.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    apatit
    asociace
    české moldanubikum
    diagram (práškový, Laueho)
    difrakce rentgenová
    minerály
    mřížka krystalová
    mřížkové konstanty
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Dobřejovice
    Mirkovice
    Opalice
Klíčové slovo
    Apatitu
    Dobřejovice
    Lokalit
    Mirkovice
    Opalice
    Rentgenogramy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012