Podrobnosti záznamu

Název
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
Údaj o odpovědnosti
    Roman Hlávka, Dagmar Krausová, Jiří Zimák
Další názvy
    X-ray powder diffraction study of barites from the SEDEX type ore deposits and hydrothermal veins in the northeastern part of the Bohemian Massif
Autor
    Hlávka, Roman
    Krausová, Dagmar
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 3
Strany
    s. 159-161
Rok
    1996
Poznámky
    1 diagr., 1 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    baryt
    Český masiv
    difrakce rentgenová
    ložisko stratiformní
    mřížkové parametry
    stroncium
    žíla rudní
Geografické jméno
    Bohutín (Šumperk)
    ČR-Morava
    Hněvkov (Šumperk)
    Horní Benešov (Bruntál)
    Jindřichov (Bruntál)
    Nýznerov (Šumperk)
    Petrov nad Desnou (Šumperk)
    Řepová (Šumperk)
    Uhřínov (Přerov)
    Zlaté Hory (Bruntál)
Klíčové slovo
    Barytu
    části
    Českého
    Hydrotermálních
    Ložisek
    Masívu
    Rentgenometrický
    Rudních
    SEDEX
    Severovýchodní
    Typu
    Výzkum
    žil
Abstrakt (anglicky)
   Thirteen barite samples with common low strontium contents (from 0.07 to 7.58 mol.SrSO4) from the SEDEX type ore deposits and hydrothermal veins in the NE part of the Bohemian Massif were studied with use of a diffractometer HZG 4/C. The calculations give the following unit cell data (in A, resp. A3): a=8.821 to 8.874(2), b=5.443 to 5.451(3), c=7.125 to 7.150(4), V=342.5 to 345.6(2). The relations between strontium content in barite (within the range 0-8 mol.SrSO4) and the parameters a, c and V (see fig.) can be described by the following linear equations: a=8.877-0.0068y, c=7.148-0.0032y, V=345.6-0.41y, where y is strontium content in mol.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012