Podrobnosti záznamu

Název
    Research on medieval construction material and its origin
Další názvy
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience