Podrobnosti záznamu

Název
    Resolution tests of global geodynamic models by travel-time tomography
Autor
    Běhounková, Marie
    Čížková, H.
    Matyska, C.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 3
Strany
    s. 343-363
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/02/1306, GA ČR3cav_un_auth*0007386
    Překlad názvu: Testy rozlišení globálních geodynamických modelů pomocí kinematické tomografie
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    resolution tests
    seismic tomography
    synthetic inversion
Klíčové slovo
    Geodynamic
    Global
    Models
    Resolution
    Tests
    Tomography
    Travel-time
Abstrakt (česky)
   V této práci prezentujeme výsledky 2-D tomografické inverze syntetických dat, které zkoumají schopnost seismické tomografie rozlišit struktury vzniklé dynamickými procesy v plášti. Modely použitých syntetických rychlostních anomálií jsou založeny na heterogenitách hustot z termální a termochemické konvekce. Testy jsou prováděny pro celoplášťovou i vrstevnatou konvekci
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013