Podrobnosti záznamu

Název
    Resolution tests of three-dimensional convection models by traveltime tomography: effects of Rayleigh number and regular versus irregular parametrization
Autor
    Běhounková, Marie
    Čížková, H.
    Matyska, C.
    Wang, M. S.
    Yuen, D. A.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geophysical Journal International
Svazek/č.
    Roč. 170, č. 1
Strany
    s. 401-416
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAA3012303, GA AV ČR3cav_un_auth*0000909
    Překlad názvu: Testy rozlišení třírozměrných modelů konvekce kinematickou seismickou tomografií: vliv Rayleighova čísla a srovnání rovnoměrné a nerovnoměrné parametrizace
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    resolution tests
    synthetic inversion
    tomography
Klíčové slovo
    Convection
    Effects
    Irregular
    Models
    Number
    Parametrization
    Rayleigh
    Regular
    Resolution
    Tests
    Three-dimensional
    Tomography
    Traveltime
Abstrakt (česky)
   Zabýváme se zde výsledky třírozměrné syntetické seismické tomografie. Studujeme schopnost tomografické inverze rozlišit struktury vzešlé z plášťové konvekce. Syntetické vstupní modely jsou založeny na hustotních anomáliích třírozměrné simulace plášťového tečení ve sférické geometrii.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013