Podrobnosti záznamu

Název
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
Autor
    Finger, F.
    Gerdes, A.
    Janoušek, V.
    René, Miloš
    Riegler, G.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 53, 1-2
Strany
    s. 9-28
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: ME 555, GA MŠk
    Překlad názvu: Analýza variského vývoje moldanubika Českého masivu: význam bavorské a moravo-moldanubické tektonometamorfní fáze
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    Moldanubian Zone
    monazite dating
    tectonic model
Klíčové slovo
    Bavarian
    Bohemian
    Evolution
    Massif
    Moldanubian
    Moravo-Moldanubian
    Phases
    Resolving
    Sector
    Significance
    Tectonometamorphic
    Variscan
Abstrakt (česky)
   Variský vývoj moldanubika Českého masivu zahrnuje nejméně dvě samostatné tektonometamorfní fáze, moravo-moldanubickou fázi (345-330 milionů let) a bavorskou fázi (330-315 milionů let). Bavorská fáze představuje zcela nezávislé stádium variské orogeneze v Českém masivu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012