Podrobnosti záznamu

Název
    Response of the residental building structure on load technical seismicity due to mining activities
Autor
    Hradil, P.
    Kala, J.
    Kaláb, Zdeněk
    Salajka, V.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 38
Strany
    s. 218-226
Rok
    2009
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: GA103/09/2007, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Odezva obytných budov na zatížení technickou seizmicitou vyvolanou důlními pracemi
    Rozsah: 9 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    accelerogram
    ANSYS
    mining induced seismicity
Klíčové slovo
    Activities
    Building
    Due
    Load
    Mining
    Residental
    Response
    Seismicity
    Structure
    Technical
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje dva výpočetní modely (na bázi metody konečných prvků - ANSYS) budovy v různých základových podmínkách. Výpočet seizmické odezvy se projevil v zatížení definovaném akcelerogramem a spektrem odezvy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012