Podrobnosti záznamu

Název
    Restaurování extrémně degradovaných renesančních pískovcových náhrobků v Dolním Benešově
Autor
    Gajda, J.
    Martinec, Petr
    Müller, K.
    Ščučka, Jiří
    Vavro, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj WTA
Svazek/č.
    Roč. 3, 1-2
Strany
    s. 6-11
Rok
    2009
Poznámky
    Autoři celkem: 5
    Překlad názvu: Restoration and Reconstruction of Extremely Weathered and Damaged Sandstones on Renaissance Reliefs on the St. Martin´s Church (Dolní Benešov, Czech Republic)
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    landmark restoration
    sandstone
    stone degradation
Klíčové slovo
    Benešově
    Degradovaných
    Dolním
    Extrémně
    Náhrobků
    Pískovcových
    Renesančních
    Restaurování
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je popsán přehled postupu restaurování extrémně zvětralých pískovců renesančních náhrobků, umístěných ve zdi kostela sv. Martina v Dolním Benešově na Opavsku. Byl proveden podrobný petrografický průzkum kamene a stanovena jeho možná provenience. Při vlastním restaurátorském zásahu muselo být provedeno důkladné odsolení a neutralizace povrchu kamene, konsolidace kamenného materiálu, statické zajištění soudržnosti (zabránění dalšího úbytku hmoty) a celkové doplnění chybějícího materiálu. Úbytek hmoty materiálu, zejména na reliéfu a písmu, činil místy až 80 - 100%. Důležitým momentem následné péče o památku je nutnost pravidelného čištění a hyrofobizace, případně částečné zakrytí či zastřešení památky.
Abstrakt (anglicky)
   This paper describes the procedure of restoration of extremely weathered and damaged sandstones on Renaissance reliefs, situated in the wall of the St. Martin´s church in Dolni Benešov near Opava. The detailed petrological study of stone was carried out and the probable source of material was determined. Process of restoration and reconstruction of reliefs is described in detail steps. During the restoration it was essential to carry out the following operations: thorough desalting and neutralizing of the sandstone surface, consolidation of the sandstone material, ensuring the static cohesion (to eliminate further material losses) and replacing the missing material. Degree of weathering was extremely strong, the decrease of sandstone mass was up to about 80 - 100%.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012