Podrobnosti záznamu

Název
    Retrográdní metamorfóza granulitů Rychlebských hor
Údaj o odpovědnosti
    Karel Paděra, Zdeněk Pouba
Další názvy
    Retrograde metamorphism of granulites of the Rychleby Mts.
    Retrogradnyj metamorfizm granulitov Rychlebskich gor
Autor
    Paděra, Karel, 1923-
    Pouba, Zdeněk, 1922-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica
Svazek/č.
    Roč. 83, č. 24
Strany
    s. 23-34
Rok
    1985
Poznámky
    3 obr., 3 fot.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Klíčové slovo
    Granulitů
    Hor
    Metamorfóza
    Retrográdní
    Rychlebských
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 9. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012