Podrobnosti záznamu

Název
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
Údaj o odpovědnosti
    Bohdan Kříbek, Karel Žák, Petr Sulovský, Marta Pudilová, Jiří Zimák, Antonín Hájek, Daniel Holeczy
Další názvy
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit
Autor
    Hájek, Antonín, 1944-
    Holeczy, Daniel
    Kříbek, Bohdan, 1946-
    Pudilová, Marta
    Sulovský, Petr
    Zimák, Jiří
    Žák, Karel, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 44-46
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 9 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    chlority
    datování K/Ar
    geologie regionální
    hydrotermální alterace
    izotopy stabilní
    metamorfóza retrográdní
    moldanubikum strážecké
    rudy U
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rožná (Žďár nad Sázavou)
Klíčové slovo
    24-13
    Alterace
    Bystřice
    Hornin
    Hydrotermální
    Ložisku
    Pernštejnem
    Retrográdně-metamorfní
    Rožná
    Uranovém
Abstrakt (anglicky)
   The Rožná uranium deposit is located in cataclastites that were formed during ductile to brittle, Late Variscan shearing of high-grade metamorphosed Moldanubian rocks. The shearing was associated with a widespread chloritization of biotite and formation of white mica. Chloritized zones were later intruded by saline oxidized brines from Stephanian and Lower Permian sedimentary basins, that were capable to dissolve uranium from the host rock complex. Alteration of rocks by the oxidized brines resulted in the formation of hematite-enriched rocks. The brines were gradually reduced by Fe2+ -silicates (biotite, chlorite) and pyrite producing syn-ore alteration consisting mostly of Fe3+ -illite and hydro-oxides of iron. During the Triassic and Jurassic periods, tectonic and thermal reactivation of the Bohemian massif resulted in the formation of post-ore sulphide-barite-fluorite mineralization, argillitization of host rocks and local remobilization of uranium
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012