Podrobnosti záznamu

Název
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
Další názvy
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit
Autor
    Kříbek, Bohdan
    Pudilová, Marta
    Sulovský, Petr
    Zimák, Jiří
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2002 ; Praha, 10-11.9.2002
Výraz tezauru
    Alterations
    chlorite
    geochemistry
    H and O isotopes
    K/Ar dating
    Rožná uranium deposit
Klíčové slovo
    Alterace
    Hornin
    Hydrotermální
    Ložisku
    Retrográdně-metamorfní
    Rožná
    Uranovém
Abstrakt (česky)
   Retrográdně-metamorfní přeměny jsou na U ložisku Rožná spjaty se vznikem střižných zón v podmínkách facie zelených břidlic. V raném stádiu se alterace projevuje vznikem novotvořené světlé slídy, sericitizací živců a slabou chloritizací. Následná křehká deformace je v intenzivně přeměněných horninách doprovázena výraznou chloritizací biotitu, albitizací a sericitizací živců.
Abstrakt (anglicky)
   The Rožná uranium deposit is located in cataclastites that formed during Late Variscan shearing of high-grade metamorphic Moldanubian rocks. The shearing was associated with widespread chloritisation of biotite and formation of white mica. Chloritized zones were later intruded by saline, oxidized brines, capable of dissolving U from host rocks.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012