Podrobnosti záznamu

Název
    Retrograde metamorphism in a regional shear zone and related chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
Další názvy
    Retrográdní metamorfóza muskovit-biotitických rul v kaplické jednotce moldanubika jižních Čech a sdružené chemické změny
Autor
    Bártek, Jiří
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 3-4
Strany
    15
Rok
    2005
Výraz tezauru
    retrograde metamorphism, regional shear zone, polyphase deformatio, paragneiss geochemistry, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Bohemia
    Changes
    Chemical
    Czech
    Gneisses
    Kaplice
    Metamorphism
    Moldanubian
    Muscovite-biotite
    Regional
    Related
    Republic
    Retrograde
    Shear
    Southern
    Unit
    Zone
Abstrakt (česky)
   Byla studována regionální zóna muskovit-biotitických rul pomocí analýz 27 vzorků. Data o chemickém složení jsou srovnána s daty pro jednotvárnou a pestrou jednotku. K, Rb, Cs, Ba, H2O a Fe2O3/FeO jsou významně nabohacené, Na, Ca, Sr, P a U jsou ochuzené. Obsahy Ti, Al, Fet, Mg, Cr, Ce, Y, Hf a Th jsou téměř shodné. Strukturní a petrologická data prokazují, že jednotka představuje regionální střižnou zónu.
Abstrakt (anglicky)
   A regional zone of muscovite-biotite gneisses was studied using 27 samples. Data on chemical composition are compared with data for the Monotonous and Variegated Units. K, Rb, Cs, Ba, H2O and Fe2O3/FeO are significantly enriched and Na, Ca, Sr, P and U are depleted. The contents of Ti, Al, Fet, Mg, Cr, Ce, Y, Hf, Ta and Th are closely comparable. Structural and petrological data indicate that the unit is a regional shear zone.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014