Podrobnosti záznamu

Název
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Bohdan Kříbek, Petr Sulovský, Marta Pudilová, Antonín Hájek, Daniel Holeczy
Autor
    Hájek, Antonín, 1944-
    Holeczy, Daniel
    Kříbek, Bohdan, 1946-
    Pudilová, Marta
    Sulovský, Petr, 1952-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    Uranium deposits : from their genesis to their environmental aspects : proceedings of the International Workshop Organized by the Czech Group of the IAGOD, September 10-11, 2002
Strany
    s. 65-68
Poznámky
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    552
    553.3/.4
Skupina konspektu
    552
    553
Předmětová skupina
    chlority
    datování K/Ar
    hydrotermální alterace
    illit
    ložisko hydrotermální
    metamorfóza retrográdní
    moldanubikum strážecké
    muskovit
    rudy U
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rožná (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
Klíčové slovo
    Alterations
    Czech
    Deposit
    Hydrothermal
    Moldanubian
    Republic
    Retrograde-metamorphic
    Rožná
    Uranium
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   The Rožná uranium is hosted by mylonites and cataclastites that formed during the Westphalian and Early Stephanian ductile to brittle shearing of the overthickened Variscan crust. The shearing was associated with the formation of white mica and widespread chloritization and sulphidation of the high-grade metamorphosed country rock. During the Late Stephanian and Lower Permian, chloritized zones were infiltrated by salinite, oxidized basinal brines capable to dissolve uranium from the host rock complex. The brines were gradually reduced by Fe2+ silicates (chlorite, biotite) and pyrite, giving rise to syn-ore alterations consisting mostly of Fe-illite and and hydrooxides of iron. During the Triassic and Jurassic periods, the Alpine tectonic and thermal reactivation resulted in the formation of post-ore sulphide-barite-fluorite mineralization, argillitization and silicification of host rocks and in local remobilization of uranium
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012