Podrobnosti záznamu

Název
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
Autor
    Hájek, Antonín
    Holeczy, Daniel
    Kříbek, Bohdan
    Pudilová, Marta
    Sulovský, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Uranium deposits: from their genesis to their enviromental aspects
Výraz tezauru
    dating of alterations
    hydrothermal alterations
    retrograde-metamorphic alterations
    Rožná
    uranium deposit
Klíčové slovo
    Alterations
    Czech
    Deposit
    Hydrothermal
    Moldanubian
    Republic
    Retrograde-metamorphic
    Rožná
    Uranium
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit, characterization of pre-, syn- and post-uranium ore hydrothermal alteration stages, dating of alterations
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012