Podrobnosti záznamu

Název
    Retrospective analyses and future predictions of snowmelt-induced acidification: Example from a heavily impacted stream in the Czech Republic
Další názvy
    Restrospektivní analýza a předověď budoucího vývoje tánín indukovaného okyselení: Příklad z velmi poškozeného potoka v České republice
Autor
    Hruška, Jakub
    Kohler, Stephan
    Krám, Pavel
    Laudon, Hjalmar
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Environmental Science & Technology
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 9
Strany
    6
Rok
    2005
Výraz tezauru
    CZECH REPUBLIC, EPISODIC ACIDIFICATION, ACID DEPOSITION, SPRING FLOOD, SOIL-WATER, PH DECLINE, CHEMISTRY, CATCHMENT, MODEL
Klíčové slovo
    Acidification
    Analyses
    Czech
    Example
    Future
    Heavily
    Impacted
    Predictions
    Republic
    Retrospective
    Snowmelt-induced
    Stream
Abstrakt (česky)
   Pro lepší predikci chemismu během epizod vysokých průtoků byl zkombinován model MAGIC (dlouhodobé trendy)s modelem pBDM simulujícím krátkodobé přechodové stavy chemismu. Model byl aplikován na velmi poškozené povodí v České republice. Pro roky 1860, 1900,1930, 1950, 1965 a 1985 byl simulován průběh ANC, pH, anorganického monomerického Al během jarního tání, pro rok 1999 bylo k dispozici měření, a pro rok 2030 byla provedena předpověď chemismu na základě dvou scénářů různé kontroly emisí.Pokud emise budou redukovány podle současné legislativy, model predikuje, že chemismus během tání se v roce 2030 přiblíží situaci okolo roku 1950, přestože průměrné roční hodnoty nedosáhnou tak dobré regenerace. Výsledky ukazují, že regenerace během jarního tání je rychlejší, než regenerace průměrných ročních hodnot.
Abstrakt (anglicky)
   We have combined a long-term hydrochemistry model (MAGIC) with a model that predicts short-term transient changes in hydrochemistry(pBDM) during hydrological events in order to improve the temporal resolution of retrospective analyses and future predictions of streamwater acidification. The model has been applied to a heavily impacted catchment in the Czech Republic. Spring flood ANC, pH, and inorganic monomeric aluminum (Al(i)n(+)) were simulated for the years of 1860, 1900, 1930, 1950, 1965, and 1985, measured in 1999, and predicted for 2030 using two different emission control scenarios. If the emission reduction according to the current legislation scenario is implemented, the model predicts that the spring flood chemistry will recover close to the level of the 1950s by 2030. This will occur despite the annual average chemistry being far from having recovered to that level. The results suggest that the recovery of spring flood events is faster then the recovery of annual average ch
   emistry.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014