Podrobnosti záznamu

Název
    Reurbanizace vnitřních měst evropských velkoměst druhého řádu
Autor
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Konference
    Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu (22.05.2007-23.05.2007 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu
Strany
    S. 109-114
Poznámky
    Projekt: II/81150 (Socio-demographic changes of European cities and its spatial consequences), Nadace Wolkswagen, XE
    Překlad názvu: Renewal of Inner Parts in European Big Cities of the Second Order
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    environment
    European big cities
    inner cities
Klíčové slovo
    Druhého
    Evropských
    Měst
    Reurbanizace
    řádu
    Velkoměst
    Vnitřních
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá reurbanizace vnitřních měst, která je definovaná jako obnova architektonických a městotvorných funkcí. Ukazuje se, že pro residenční preference obyvatel hrají hlavní roli ekonomické a sociální faktory. Životní prostředí je při výběru rezinenčních okrsků doplňkový činitelem.
Abstrakt (anglicky)
   The paper discusses re-urbanization of inner cities which is defined as a renewal of architectonic and urban values. It shows that economic and social factors are decisive for residential preferences of inhabitants. The environment plays its role as a supporting decisive factor and within the operation and enhancement of residential districts.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012