Podrobnosti záznamu

Název
    Review of the Cenozoic evolution of the Carpathian-Pannonian region: crustal events
Údaj o odpovědnosti
    Michal Nemčok, Lubomil Pospíšil, Jaroslav Lexa, Franz Neubauer, Ferenz Nemes
Další názvy
    Přehled kenozoického vývoje karpatsko-balkánské oblasti: vývoj kůry
Autor
    Lexa, Jaroslav
    Nemčok, Michal
    Nemes, Ferenz
    Neubauer, Franz
    Pospíšil, Lubomil
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Krystalinikum
Svazek/č.
    Vol. 28
Strany
    p. 197-244
Rok
    2002
Poznámky
    15 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Klasifikační znak
    55(1)
    550.3
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie dynamická
    geologie regionální
    kůra oceánská
    litosféra
    sedimentologie
    tektonika desková
    tepelný tok
    terciér
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česká republika
    Evropa jižní
    Evropa střední
    Evropa východní
Klíčové slovo
    Carpathian-Pannonian
    Cenozoic
    Crustal
    Events
    Evolution
    Region
    Review
Abstrakt (anglicky)
   This paper reviews the Cenozoic evolution of the Carpathian orogen and focuses on critical data for crustal events, which are the response to the subduction of the remnant Carpathian Flysch Basin (rCFB), the remaining large oceanic tract left in front of the Alpine-Carpathian orogen. Much debated problems include driving forces, crustal deformation events and assessment of critical data for models. Described driving forces for the orogen were general Africa - Europe convergence, northwestward and northward advance of Apulia (Adria), subduction rollback in the rCFB area, gentle collision and oceanic slab break-off at the end of subduction, and lateral extrusion in the Eastern Alps. Other boundary conditions of the orogen were high strength of both Bohemian Massif and Moesian Platform.
   Described deformation events comprise Paleogene - early Early Miocene regional contraction and strike-slip faulting, late Early Miocene - Middle Miocene shortening in the front, strike-slip faulting along sides and hinterland extension in the hinterland of both ALCAPA and Tisza-Dacia parts of the orogen, late Badenian -Sarmatian regional extension with exception of few frontal areas with contraction, Late Miocene transitional period from earlier extension to later basin inversion and Pliocene - Quaternary regional basin inversion. Critical data include seismic, in situ stress, magnetic, conductivity, heat flow, volcanic, facial correlation, paleomagnetic, paleostress and fault activity data and data on deposition in foredeep, foreland, fore-arc, retroarc and hinterland basins
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012