Podrobnosti záznamu

Název
    Revision and stratigraphic position of the Tertiary sediments in depressions north of Brno
Další názvy
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)