Podrobnosti záznamu

Název
    Revision of Kettnerites Žebera, 1935 (Scolecodonta, Silurian of the Barrandian area, Czech Republic): preliminary results
Další názvy
    Revize rodu Kettnerites Žebera, 1935 (Scolecodonta, silur Barrandienu, Česká republika): předběžné výsledky
Autor
    Tonarová, Petra
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis
Svazek/č.
    Roč. 64, č. 2-4
Strany
    8
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Silurian, Prague Basin, Barrandian area, scolecodonts, Kettnerites.
Klíčové slovo
    1935
    Area
    Barrandian
    Czech
    Kettnerites
    Preliminary
    Republic
    Results
    Revision
    Scolecodonta
    Silurian
    Žebera
Abstrakt (česky)
   Byla provedena revize sbírek skolekodontů, zpracovávaných Žeberou (1935) a Šnajdrem (1951). K jejich zkoumání bylo mimo jiných metod použita elektronová mikroskopie. Předběžné výsledky ukázaly poměrně velkou variabilitu v prvních a druhých maxilách druhu Kettnerites kosoviensis ŽEBERA, 1935, který je typovým druhem pro rod Kettnerites ŽEBERA, 1935. Důležitou součástí výzkumu byla dokumentace současného stavu tohoto typového druhu.
Abstrakt (anglicky)
   A revision of the large scolecodont collections of Žebera (1935) and Šnajdr (1951) has been accomplished using among other techniques, electron microscopy. The preliminary results showed a high level of morphological variability in the first and second maxillae of Kettnerites kosoviensis ŽEBERA, 1935 which represents the type species of the genus Kettnerites ŽEBERA, 1935. An important part of this research was also the documentation of the present state of this type species.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014