Podrobnosti záznamu

Název
    Revision of the cone genus Discinites from the Carboniferous continental basins of Bohemia
Další názvy
    Revize šištic rodu Discinites z karbonu kontinentálních pánví Čech.
Autor
    Bek, Jiří
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Palaeontology
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 6
Strany
    21
Rok
    2005
Výraz tezauru
    progymnosperms,Discinites cones,in situ spores,Pennsylvanian
Klíčové slovo
    Basins
    Bohemia
    Carboniferous
    Cone
    Continental
    Discinites
    Genus
    Revision
Abstrakt (česky)
   Revize šištic rodu Discinites je založena na 31 exemplářích, které náleží 7 druhům z kladensko-rakovnické, radnické a lísecké pánve. Jejich tratigrafické rozšíření je bolsov až westphal D. Byl stanoven nový druh D. nemejcii. Izolované mikrospory představují 2 ontogenetická stádia. Nezralé formy mají vnější vrstvu s nepravidelným primárním a sekundárním retikulem. Zralé spory však mají vnější vrstvu většinou poškozenou, nebo rozpuštěnou, a levigátní mikrospory jsou srovnatelné s druhy dispersního rodu Calamospora. Druhý typ mikrospor byl izolován od Discinites bohemicus. Zde vnitřní tělo nese triletní jizvu a vnější vrstva má operkulum situované nad proximálním pólemvnitřního těla. Tyto mikrospory jsou typu Vestispora a původně byly znály pouze ze šištic sphenophyll. Levigátní megaspory zjištěné z množství discinitových šištic jsou srovnatelné s dispersním druhem Calamospora laevigata.
Abstrakt (anglicky)
   The genus Discinites is revised based on 31 specimens belonging to 7 species from the Kladno-Rakovnik, Radnice and Lisek basins from the Czech Republic. They come from Bolsovian and Westphalian D. A new species, D. nemejcii, is erected. Isolated microspores represent two ontogenetic stages. Immature forms have an outer layer, with an irregular primary and secondary reticulum, enveloping a laevigate inner body. In mature spores have outer layer usually damaged, and the laevigate microspores are closely comparable with Calamospora. A second type of microspore was isolated from Discinites bohemicus. Here the inner body bears a trilete mark and the outer layer has an operculum situated above the proximal pole of the inner body. These microspores are of Vestispora-type. Laevigate megaspores recovered from a number of Discinites species are comparable with the species Calamospora laevigata.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014