Podrobnosti záznamu

Název
    Revize kolekce fosilní makrofauny z lokality Slatinky (karpatská předhlubeň, spodní baden) uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Pekař, Tomáš Lehotský
Další názvy
    Revision of the fossil macrofauna collection from the Slatinky-locality (Carpathian Foredeep, Lower Badenian) deposited in Regional Museum in Olomouc
Autor
    Lehotský, Tomáš, 1978-
    Pekař, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Č. 305
Strany
    s. 83-106
Rok
    2013
Poznámky
    2 obr., 1 fot., 7 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Klasifikační znak
    562/569
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    Echinodermata
    karpatská neogenní předhlubeň
    lokalita fosiliferní
    miocén-střední
    Mollusca
    paleoekologie
    paleoprostředí
    popis taxonů
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Slatinky (Prostějov, Prostějov)
Klíčové slovo
    Baden
    Fosilní
    Karpatská
    Kolekce
    Lokality
    Makrofauny
    Muzeu
    Olomouci
    Předhlubeň
    Revize
    Slatinky
    Spodní
    Uložené
    Vlastivědném
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 4. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014