Podrobnosti záznamu

Název
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
Údaj o odpovědnosti
    Dalibor Velebil
Další názvy
    A revision of orthoclase localities Březí near Říčany and Oheb near Seč
Autor
    Velebil, Dalibor
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Minerál
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    s. 91-93
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 1 fot., 13 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Předmětová skupina
    granit
    krystal
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    mřížkové parametry
    ortoklas
    pegmatit
    středočeský pluton
    železnohorské krystalinikum
    živec alkalický
Geografické jméno
    Březí (Praha-východ)
    ČR-Čechy
    Seč (Chrudim)
Klíčové slovo
    Březí
    Horách
    Krystalů
    Lokality
    Nalezišť
    Oheb
    Ortoklasu
    Revize
    Říčan
    Seče
    Železných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012