Podrobnosti záznamu

Název
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
Údaj o odpovědnosti
    Irena Kohoutová, Věra Popelářová
Další názvy
    Revision of hygienic protection zone (PHO) of the Březová water-supply
Autor
    Kohoutová, Irena
    Popelářová, Věra
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    s. 118-120
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr., 1 diagr., 1 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    kolektory
    křída-svrchní
    látky znečišťující
    ochranné pásmo
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    voda kontaminovaná
    voda podzemní
    vodní hospodářství
    zemědělství
    zvodnělý kolektor
Geografické jméno
    Březová nad Svitavou (Svitavy)
    ČR-Morava
    Svitavy
Klíčové slovo
    14-34
    24-12
    Březovského
    Hygienické
    Letovice
    Ochrany
    Pásem
    PHO
    Revize
    Svitavy
    Vodovodu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012