Podrobnosti záznamu

Název
    Revize vybraných skupin dekapodů (infrařád Astacidea Latreille, 1802 a Glypheidea Winckler, 1882) z české křídové pánve
Další názvy
    Revision of selected groups of decapods (infraorder Astacidea Latreille, 1802 and Glypheidea Winckler, 1882) from the Bohemian Cretaceous Basin
Autor
    Veselská, Martina
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Svazek/č.
    Č. 2010
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin
    Decapods
    Upper Cretaceous
Klíčové slovo
    1802
    1882
    Astacidea
    české
    Dekapodů
    Glypheidea
    Infrařád
    Křídové
    Latreille
    Pánve
    Revize
    Skupin
    Vybraných
    Winckler
Abstrakt (česky)
   Při revizi byly revidovány infrařády Astacidea a Glypheidea. Astacidea je zastoupen rodem Hoploparia se čtyřmi druhy a rodem Oncopareia zatopeným třemi druhy. Glypheidea je zatoupena rody Enoploclythia a Glyphea, oba s jedním druhem. Výskyt je zaznamenán od spodního turonu do středního coniaku.
Abstrakt (anglicky)
   The infraorders Astacidea a Glypheidea were revised. Astacidea consists of genera Hoploparia with four species and Oncopareia with three species. Glypheidea consist of genera Enoploclythia and Glyphea, both with one species. These taxa are recorded from the Lower Turonian through the Middle Coniacian.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012