Podrobnosti záznamu

Název
    Revmatická artritida v paleopatologickém materiálu.
Další názvy
    Rheumatic arthritis in dry bones.
Autor
    Kuželka, Vítězslav
    Povýšil, Ctibor
    Smrčka, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Pohybové ústrojí, pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii
Svazek/č.
    Č. 15, Suppl.
Strany
    3
Rok
    2008
Výraz tezauru
    clinical osteological collection
    Rheumatic arthritis
Klíčové slovo
    Artritida
    Materiálu
    Paleopatologickém
    Revmatická
Abstrakt (česky)
   Na kostních preparátech se revmatický zánět kloubů (Arthritis rheumatica) projevuje jako celkové zánětlivé onemocnění, charakteristické tím, že postihuje větší počet kloubů na horní končetině, zpravidla tři až čtyři klouby. Postižení je na obou horních končetinách symetrické. V průběhu nemoci může být zánětem postižen každý kloub. Postižení distálních interfalangeálních kloubů v začátku choroby však RA takřka vylučuje.
Abstrakt (anglicky)
   In bone dissections with rheumatic arthritis usually three to four joints on the upper extremity were affected. The affection is symmetrical on both the upper extremities. In the course of the disease any joint can be affected by inflammation. The affection of distal interphalangeal joints at the beginning of the disease nearly exclused the RA.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012