Podrobnosti záznamu

Název
    Rezistence a katarze: fámy a pověsti druhé světové války v českých zemích.
Další názvy
    Resistance and Catharsis: Rumours and Legends of the Second World War in the Czech Lands.
Autor
    Janeček, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Slovenský národopis
Svazek/č.
    Roč. 57, č. 2
Strany
    13
Rok
    2009
Výraz tezauru
    contemporary legends
    Czech lands
    Prosaic folklore
    rumours
    World War Two
Klíčové slovo
    českých
    Druhé
    Fámy
    Katarze
    Pověsti
    Rezistence
    Světové
    Války
    Zemích
Abstrakt (česky)
   Studie analyzuje fámy a současné pověsti z období druhé světové války kolující na území českých zemí se zvláštním důrazem na fenomén takzvaných městských fantomů.
Abstrakt (anglicky)
   The article analyzes rumours and contemporary legends of the Second World War on the territory of the Czech lands, with special emphasis on phenomenon of so-called "urban phantoms".
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012