Podrobnosti záznamu

Název
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Eliáš
Další názvy
    The Rožnov Formation - new formal name for the Submenilitic Formation of the Godula development of the Silesian Unit (Moravskoslezské Beskydy Mts., Kelčská pahorkatina Upland, Outer West Carpathians)
Autor
    Eliáš, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 27-28
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    eocén
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    litostratigrafie
    paleocén
    stratigrafická jednotka
    terciér
    turbidit
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Jablunkov (Frýdek-Místek)
    Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
    Valašské Meziříčí (Vsetín)
Klíčové slovo
    25-14
    25-23
    25-24
    26-11
    Beskydy
    Formální
    Godulského
    Jablunkov
    Jednotky
    Karpaty
    Kelčská
    Meziříčí
    Moravskoslezské
    Nové
    Označení
    Pahorkatina
    Podmenilitové
    P.Radhoštěm
    Rožnov
    Rožnovské
    Slezské
    Souvrství
    Turzovka
    Valašské
    Vnější
    Vývoje
    Západní
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with the formal definition of the Rožnov Formation (Paleocene up to early Eocene) of the Silesian Unit (Outer West Carpathians). This formation was uptill named informally as the Silesian Submenilitic Formation. Rožnov Formation is about 500-800 m thick and consists of flysch deposits - distal turbidites with the predominance of claystone. Sometime it has the facies of red beds. In its lower part there are developed thick lenses of coarse grained sandstone and conglomerate (proximal turbidites, fluxoturbidites and slumps), which are sometine labeled as the Ciezkowice sandstone.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012