Podrobnosti záznamu

Název
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
Další názvy
    Radioaktivita hornin Javoříčského a Mladečského krasu
Autor
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 37
Strany
    s. 67-83
Rok
    2001
Poznámky
    13 obr., 3 tab., 13 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    devon
    gama-spektroskopie
    geomedicína
    jeskyně
    kras
    kvartér Českého masivu
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    radioaktivita
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Javoříčko (Olomouc)
    Mladeč (Olomouc)
    Moravský kras
Klíčové slovo
    Czech
    Javoříčko
    Karst
    Mladeč
    Radioactivity
    Republic
    Rock
Abstrakt (anglicky)
   In this paper a summary of results from petrography investigation and gamma-ray spectrometry measurements carried out in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst areas is presented with emphasis on natural radioactivite element content (K, U, Th) in Devonian limestones, siliciclastic sediments (so-called "cave soils") and sinters in cave systems. There is supposed a local increase of uranium content in limestones of freatic zone during the karstification process. Selected parts of cave systems in both studied karsts seem to be suitable for speleotherapy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012