Podrobnosti záznamu

Název
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
Autor
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 1
Strany
    17
Rok
    2001
Výraz tezauru
    gamma-ray spectrometry
    Javoříčko Karst
    Mladeč Karst
    natural radioactive elements
    speleotherapy
Klíčové slovo
    Czech
    Javoříčko
    Karst
    Mladeč
    Radioactivity
    Republic
    Rock
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012