Podrobnosti záznamu

Název
    Rod Bolboschoenus v květeně České republiky I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus
Další názvy
    The genus Bolboschoenus in the Czech Republic I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus
Autor
    Ducháček, Michal
    Hroudová, Z.
    Marhold, K.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy České botanické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 1
Strany
    27
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bolboschoenus
    distribution
    taxonomy
Klíčové slovo
    Bolboschoenus
    České
    Glaucus
    Květeně
    Maritimus
    Planiculmis
    Republiky
    Rod
    Str
Abstrakt (česky)
   Práce obsahuje přehled taxonomické problematiky rodu Bolboschoenus v Evropě společně s klíčem k určení druhů rostoucích v České republice. U každého druhu je uvedena taxonomie, stanovištní charakteristika a rozšíření v České republice.
Abstrakt (anglicky)
   A survey of taxonomical problems within the genus Bolboschoenus in Europe together with a determination key to Bolboschoenus species growing in the Czech Republic are given. In addition, taxonomy, habitat characteristics and distribution in the Czech Republic of Bolboschoenus maritimus s.str., B. planiculmis and B. glaucus are presented.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012