Podrobnosti záznamu

Název
    Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (beroun) (12-33 Plzeň)
Údaj o odpovědnosti
    Josef K. Moravec
Další názvy
    Rokycanská Čilina Hill-Sloupy, a new locality in the Řevnice Quartzites of the Libeň Formation in the SW wing of the Prague Basin (Berounian)
Autor
    Moravec, Josef K.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 55-56
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    Barrandien
    biostratigrafie
    Brachiopoda
    geologie regionální
    llandeilo
    ordovik
    pískovce
    pražská pánev
    složení křemičité
    Trilobita
Geografické jméno
    Čilina (Rokycany)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    12-33
    Beroun
    Čilina-Sloupy
    Jihozápadním
    Křemencích
    Křídle
    Libeňského
    Lokalita
    Nová
    Pánve
    Plzeň
    Pražské
    Rokycanská
    řevnických
    Souvrství
Abstrakt (anglicky)
   A new locality of the Berounian Stage from the Libeň Formation facies of the Řevnice Quartzites, Rokycanská Čílina Hill - Sloupy, is described. It is situated 1750 m west of Rokycany town, near the top of the Čílina Hill 523,4 m, about 150 m south of a new TV transmitter.The locality is remarkable by a mass occurrence of brachiopods of the genera Drabovia, Drabovinella, hirnantia, Cilinella, rarely also Bicuspina?, Gelidorthis and Onniella. Dominant brachiopods prevail over the other acompanying fauna such as Trilobita, Gastropoda, Conularida, Echinodermata, Bryozoa, Ostracoda
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012