Podrobnosti záznamu

Název
    Role of crustal fluids in triggering the West Bohemia/Vogtland earthquake swarms: just what we know (a review)
Autor
    Fischer, Tomáš
    Horálek, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 4
Strany
    s. 455-478
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Role korových fluid při spouštění zemětřesných rojů v oblasti západních Čech a Vogtlandu: to co doposud známe (přehled)
    Rozsah: 24 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    crustal fluids
    earthquake swarm
    models of earthquake swarms
    triggering of earthquakes
    West Bohemia/Vogtland
Klíčové slovo
    Bohemia/Vogtland
    Crustal
    Earthquake
    Fluids
    Just
    Know
    Review
    Role
    Swarms
    Triggering
    West
Abstrakt (česky)
   V článku jsou shrnuty výsledky seismologických studií týkající se spouštěcích mechanizmů, hnacích sil a zdrojových procesů v západočesko-vogtlandských zemětřesných rojích s cílem zjistit roli korových fluid při přípravě, spouštění a průběhu těchto rojů. Jsou diskutovány možné příčiny migrace rojů jak z hlediska napěťových změn, které vznikají v průběhu zemětřesení a po zemětřesení, tak i z hlediska difuze přetlakových fluid. Dále jsou shrnuty doposud publikované modely spouštění západočeského roje 2000.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013