Podrobnosti záznamu

Název
    Roles of black shales in the origin of tin-polymetallic deposits in the Dachang ore district, south China
Další názvy
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně