Podrobnosti záznamu

Název
    Roof and walls of the Red Mountain Creek pluton, eastern Sierra Nevada, California (USA): implications for process zones during pluton emplacement
Další názvy
    Strop a stěny plutonu Red Mountain Creek, východní Sierra Nevada, California (USA):důsledky procesu zonace během vmístění
Autor
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Structural Geology
Svazek/č.
    Roč. 28, č. 4
Strany
    12
Rok
    2006
Výraz tezauru
    INDEPENDENCE DIKE SWARM, GRANITE EMPLACEMENT, MAGMA EMPLACEMENT, CRUSTAL-SCALE, SHEAR-ZONE, BATHOLITH, INTRUSION, EVOLUTION, ASCENT, SOLIDIFICATION
Klíčové slovo
    California
    Creek
    During
    Eastern
    Emplacement
    Implications
    Mountain
    Nevada
    Pluton
    Process
    Red
    Roof
    Sierra
    USA
    Walls
    Zones
Abstrakt (česky)
   Pluton Red Mountain Creek má vysoce nepravidelnou geometrii. Je popsán jeho možný magmatický vývoj,duktilní strukturní elementy a deformace v průběhu vmístění.
Abstrakt (anglicky)
   The Red Mountain Creek pluton has a sub-circular outline in map section, generally flat roof, and steep sides. The pluton roof sharply truncates host rock markers, has a highly irregular geometry with rectangular steps, and passes continuously into a steep wall. The roof-wall transition is not offset by faults and shows no evidence of extensive diking or synemplacement ductile strain, which requires that the pluton roof and its wall remained attached to each other and were not faulted or ductilely deformed during emplacement of the pluton
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014