Podrobnosti záznamu

Název
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
Údaj o odpovědnosti
    Július Magyar, Cyril Tereska
Autor
    Magyar, Július
    Tereska, Cyril
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 3
Strany
    s. 283-299
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    akumulace uhlovodíků
    kolektory
    litologie
    neogén
    past
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    východoslovenská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Lastomír
    Vranov nad Topľou
Klíčové slovo
    časti
    Neogénu
    Nížiny
    Po
    Pomery
    Reinterpretácii
    Ropno-geologické
    Severnej
    Východoslovenskej
Abstrakt (česky)
   Podrobné studium geofyzikálních a ropně geologických výsledků přineslo nový pohled na složitost strukturních a litofaciálních faktorů v mělké úrovni neogénu Východoslovenské nížiny, které kontrolují akumulace uhlovodíků mezi Lastomírem a Vranovem n./Topĺou. Byla zjištěna přítomnost kolektorů s dobrou propustností a reálný výskyt vhodných zlomově-strukturních a litologických pastí. Nová interpretace dokazuje perspektivnost mělce uložených souvrství situováním vrtů do vyšších strukturních poloh a na svazích vyklenutí.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012