Podrobnosti záznamu

Název
    Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Gába, Ilja Pek, Jiří Zimák
Další názvy
    Plant fossils in glacial boulder from the Supíkovice (North Moravia, Czechoslovakia)
Autor
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Pek, Ilja
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    Roč. 28
Strany
    s. 63-67
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 8 bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    Angiospermophyta
    kvartér Českého masivu
    oblasti kontinentálního zalednění
    pleistocén
    sedimenty glacigenní
    xylotomie
Předmětová kategorie
    souvky
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Supíkovice
Klíčové slovo
    ČSSR
    Fosilie
    Ledovcovém
    Morava
    Rostlinné
    Severní
    Souvku
    Supíkovic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 1. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012