Podrobnosti záznamu

Název
    Rostlinstvo v okolí Víru
Autor
    Lacina, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Vír v údolí Svratky
Strany
    S. 25-31
Poznámky
    Překlad názvu: Flora of Vír surrounding
    Rozsah: 12 s.815009250
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    flora
    Svratka river valley
    vegetation
Klíčové slovo
    Okolí
    Rostlinstvo
    Víru
Abstrakt (česky)
   Kapitola v knize o přírodě a historii obce Vír přináší aktualizované poznatky o zdejší flóře. Pozoruhodné jsou zde především zbytky suťových lesů s dominantní Lunaria rediviva a reliktních borů na rulových skalách. Kapitola se věnuje i ochraně zdejších vzácných fytocenóz.
Abstrakt (anglicky)
   Nature and history of Vír village capture in the book updates findings about local flora. The rests of ravine forests with dominant Lunaria rediviva and relict pine forests on gneiss rocks are remarkable. Protect of local rare phytocoenosis is discourse in the capture also.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012