Podrobnosti záznamu

Název
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
Autor
    Chán, Bohumil
    Mrlina, Jan
    Polák, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    č. 2
Strany
    s. 28-39
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: IBS3012008, GA AV ČR3cav_un_auth*0014089
    Projekt: IBS3012353, GA AV ČR3cav_un_auth*0000914
    Překlad názvu: Expansion and modernization of the cant-measuring system monitoring hazardous slopes of the ČSA big-scale opencast mine in Most
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    cant-measuring system
    hazardous slopes
    monitoring
Klíčové slovo
    ČSA
    Modernizace
    Monitorování
    Mostě
    Náklonoměrného
    Rizikových
    Rozšíření
    Svahů
    Systému
    Velkolomu
Abstrakt (česky)
   V práci je nejprve popsána historie náklonových měření v kontrolních štolách Jezeří a Jezerka v prostoru dolu ČSA. Po roce 1998 byla ve štole Jezeří vytvořena dvojice moderních automatických náklonoměrných stanic, dávající již více než rok a půl nepřetržité informace o pohybech horninových bloků v ohrožené oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   The history of tilt measurements started in the horizontal galleries Jezeří and Jezerka in the vicinity of the open-pit mine ČSA. After 1998 the attention was focused on the gallery Jezeří, where two tilt observation sites were installed. One and half year of data acquisition represents significant information on the level and stability of the rock massif in the hazardous slopes.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013