Podrobnosti záznamu

Název
    Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
Autor
    Knejzlík, Jaromír
    Rambouský, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 2
Strany
    s. 63-71
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Supplementation of distributed measuring system in Jeronym Mine with ceiling height measurement of chamber K2 with laser distance meter
    Rozsah: 9 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geomechanical monitoring
    Jeroným Mine
    laser distance meter
Klíčové slovo
    Dálkoměrem
    Distribuovaného
    Dole
    Jeroným
    K2
    Komory
    Laserovým
    Měření
    Měřicího
    Rozšíření
    Stropu
    Systému
    Výšky
Abstrakt (česky)
   Tento příspěvek představuje implementaci laserového měřiče vzdálenosti Leica Disto TMH do distribuovaného měřícího systému s kontinuálním záznamem hodnot, který je vybudován ve středověkém rudném dole Jeroným. Stručně je popsán princip činnosti, blokový diagram komunikačního rozhraní a mechanické konstrukce měřiče. Laserový měřič vzdálenosti je zde využit pro měření deformace vysokého a těžko dostupného stropu komory K2. Prezentovány jsou první výsledky z měření.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012